Styret i Vansjø Boligbyggelag

Richard Axel Bromander
Styreleder
Rune Markussen
Nestleder
Bjørn Rune Eriksen
Styremedlem
Kjellaug Nakkim
Styremedlem
Karin Bjørnebekk
Styremedlem
Irene Torstenson
Styremedlem
Bente Dyrop
Styremedlem
Vidar Fjeld
Varamedlem
Kristin Mellingen
Varamedlem
Kristin Pettersen
Varamedlem