Ofte stilte spørsmål og svar


Ansiennitet er tiden du har vært medlem.

Forhåndsavklaring er en interesse man legger inn før en bolig er solgt. Den er ikke bindende.
Fastpris er etter bolig er solgt og man ønsker å trå inn i budet med de avtaler som er i kontrakt. Den er bindende.
Er det flere som er interessert vil den med lengst ansiennitet få boligen.

Ja medlemskap kan overføres til familiemedlemmer eller nære relasjoner.  Også etter bo. Se https://www.vbbl.no/for-deg/medlem/overfoer-medlemskap/ eller ta kontakt med VBBL

Grunnen kan for eksempel være at du bor i et borettslag som ikke er tilknyttet Vansjø BBL eller at du ikke eier/er registrert som eier av boligen du bor i eller at du flyttet inn samme år som kravet gjelder for. Ta kontakt med oss så sjekker vi det opp for deg.

Dersom du har flyttet inn samme år som kontingent gjelder vil du kunne oppleve å få faktura. For de som har medeierstatus fra tidligere, vil kontingent for medeier komme som egen kravlinje på felleskostnader i 3. termin. Du vil da få faktura med tekst "Skal ikke betales". Det kan også være andre grunner til at du mottatt kontingent. Ta kontakt så sjekker vi.

Har du avtalegiro/efaktura trekkes kontingenten i 5.termin. Juniormedlemskap har kontingentfritak frem til det året de fyller 18 år

Du kan være "alternativ betaler" for andres medlemskap eller ha flere medlemskap På medlemskortet ser du hvem som eier medlemskapet. Eier du mer enn et medlemskap er det viktig at du kontakter oss slik at vi får ordnet opp. Ingen har lov til å ha mer enn et medlemskap, men som følge av fusjonen mellom RBBL og MBBL er det tilfeller av dubletter.

Vi sender alltid ut en påminnelse på høsten til alle som ikke har betalt innen fristen. Det påløper ingen renter eller gebyrer og du kan betale via betalingspåminnelse. Du opprettholder ditt medlemskap ved å betale skyldig kontingent. Ved tre års restanser, sender vi varsel om utmelding før vi sletter medlemskap som ikke blir betalt innen angitt frist. Da er all ansiennitet tapt og medlemskapet kan ikke gjenopptas. For å forhindre at medlemskap og ansiennitet går tapt er det viktig å huske å melde adresse-endring til oss.

Som hovedregel kan man ikke overføre et medlemskap som brukes opp mot tilknyttet bolig. Du må i så fall få annet medlemskap overført til deg med lenger ansiennitet enn det du allerede har. Ta kontakt så kan vi svare deg konkret for ditt tilfelle.

Nei! Ansiennitet og medlemskap hører sammen og overføres i sin helhet. Man kan ikke ha ansiennitet lenger enn sin fødselsdato, så noen år ansiennitet kan gå tapt ved overføring.

Medlemskontingent vil fra 2022 forfalle 15 mars. For tiden er den på 300,- 

Fra 2021 går vi heldigitalt og man har medlemskort på app.