Budgivning

Retningslinjer for budgiving og budbehandling ved kjøp av bolig


Vær nøyaktig ved utfylling av bud. Bruk helst standard budskjema som du vanligvis vil få sammen med prospektet for boligen.

For å unngå misforståelse ved registrering av budet, skal beløpet skrives både med tall og bokstaver.
Budfrist er eiers oppfordring til å legge inn bud til den angitte dato. Bud kan innleveres helt frem til selger aksepterer.
Meldefrist er for medlemmer som vil gjøre sin forkjøpsrett gjeldende.

Budet bør minimum inneholde finansieringsplan. Om visse forhold må oppfylles før bindende avtale inngås, må dette oppføres som forbehold. Vær oppmerksom på at en finansieringsplan ikke er et finansieringsforbehold.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at bud er bindende for budgiveren fram til akseptfristens utløp. Dette gjelder selv om høyere bud innkommer. Du bør derfor ikke legge inn bud på en annen bolig før du er frigitt fra budet du allerede har inngitt.

Publikum vil på forespørsel få vite om det foreligger bud på boligen. Det er kun skriftlige bud eller bekreftelser av bud som betegnes som bud. Endringer i skriftlige inngitte bud kan skje pr. telefon. Megler skal så langt mulig holde budgiveren orientert om nye og høyere bud som innkommer.
Det høyeste budet oppgis alltid på forespørsel.

Ved selgers aksept stopper budrunden, og det er ikke lengre anledning til å høyne bud. Når et bud er akseptert, er selger og kjøper bundet, og de andre budgiverne skal varsles snarest. Varsel om at bud er akseptert frigjør andre budgivere selv om akseptfristen for disse ikke er utløpt.

Vær oppmerksom på at selger står fritt til å akseptere, eventuelt forkaste ethvert bud også før melde- og budfristens utløp. Når selger har akseptert et bud, har forkjøpsberettigede rett til å tre inn i dette budet. Budgiveren skal være konfidensielle ovenfor andre enn selger.

Det eksisterer ikke noen angrefrist ved kjøp/salg av bolig.