Overfør medlemskap


Takk for din henvendelse

Din henvendelse om overføring av medlemskap er mottatt.
Du vil straks motta en kvittering på e-post.

Jeg ønsker å overføre mitt medlemskap til
Fornavn er påkrevd
Etternavn er påkrevd
Fødselsdato er påkrevd
E-postadresse er påkrevd
Telefon er påkrevd
Adresse er påkrevd
Ugyldig postnummer


Mine personalia
Medlemsnummer er påkrevd
Fornavn er påkrevd
Etternavn er påkrevd
E-postadresse er påkrevd
Telefon er påkrevd
Adresse er påkrevd
Ugyldig postnummer
Du kan velge å forbli medlem i VBBL selv om du overfører din ansiennitet til andre. Vi vil da opprette et nytt medlemskap til deg slik at du kan benytte deg av gode medlemsfordeler og samle ny ansiennitet. Detaljer om ditt nye medlemskap vil du motta på e-post innen kort tid.


Slektskapforhold
Medlemskapet kan overføres til et familiemedlem, til ektefelle eller samboer.
Oppgi slektskap

Dokumentasjon på slektskap kreves kun ved dødsfall og bekreftelse fra øvrige arvinger må da også vedlegges (Last opp eller ta bilde av dokumentet. Eventuelt kan dokumentasjonen ettersendes per post til Varnaveien 34, 1523 Moss). Støttede filformater: pdf,doc,docx,png,jpg,jpeg,gif (maksgrense: 15mb)


KommentarThe form contains errors

  • {{validation.errorMessage}}

Hvem kan medlemskapet overføres til?

Vansjø BBL følger reglene for overføring i hht vedtektenes § 2 - 2. Et medlemskap kan overdras til slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje, samt til søsken, ektefelle eller samboer.

Vansjø BBL forbeholder seg retten til å vurdere hvert enkelt tilfelle i hht lovverk og vedtekter.

Overføring skjer under forutsetning om at alle forhold ligger til rette for det.

Årskontingent

Selve overføringen koster ikke noe, men påløpt kontingent må være betalt før overføring.

Ta kontakt om det er behov for betalingsinformasjon på årskontingent.