Lokale til leie


Vansjø Boligbyggelag disponerer 3 lokaler som er til utleie.

Framnes Fritidssenter
Kontaktperson: Turid Christensen mobil: 995 01 277

Refsnes Fritidshus
Kontaktperson: Roger Nalum Pedersen, mobil: 918 36 668, e-post: refsnesfritid@gmail.com

Øreåsveien 14 og Øreåsveien 16 (leies ut til årsmøter, generalforsamlinger og styremøter)
Kontakt Vansjø BBL på 95 26 62 00

Rapid Athene klubbhus, Melløs Stadion
Se link til hjemmeside:www.rapidathene.no
Eller kontakt Susan Ellingsen på mobil: 47256852