Lokale til leie


Vansjø Boligbyggelag disponerer 3 lokaler som er til utleie.

Framnes Fritidssenter
Kontaktperson: Ingebjørg Egge. Send SMS til 91 38 18 29

Refsnes Fritidshus

Kontaktperson: Roger Nalum Pedersen, mobil: 918 36 668, e-post: refsnesfritid@gmail.com

Mer informasjon:
Refsnes Fritidshus (google.com)


Øreåsveien 14 og Øreåsveien 16
 (leies ut til årsmøter, generalforsamlinger og styremøter)
Kontakt Vansjø BBL på 95 26 62 00

Rapid Athene klubbhus, Melløs Stadion
Se link til hjemmeside:www.rapidathene.no
Eller kontakt Susan Ellingsen på mobil: 47256852