Utmelding


Personalia

Bekreft utmelding

Jeg er innforstått med at jeg mister min ansiennitet ved utmelding og er kjent med at bonus går tapt om jeg ikke har registrert bankkonto for utbetaling av bonus på Min side.

Tap av ansiennitet

Mange års ansiennitet kan gå tapt ved å melde seg ut av VBBL.

Ta en titt i vår brosjyre Aldri si aldri (pdf) først.

For å få bonus til gode må du ha registrert ditt kontonummer.
Bonus foreldes etter 3 år.