Fellesgjeld i borettslag


Hva er fellesgjeld?

Når borettslaget skal kjøpe tomt og boliger må dette finansieres. Dette gjøres normalt ved at borettslaget tar opp et felleslån og krever innskudd av de som skal kjøpe boligene. Hele felleslånet og alle innskuddene utgjør den totale kostnaden ved borettslagets kjøp av eiendommen. Det er felleslånet som vi kaller for fellesgjeld, og det er Husbanken eller private banker som gir borettslaget dette felleslånet. For å få dette lånet må borettslaget pantsette sin eiendom.

Renter og nedbetaling

Renter og nedbetaling av felleslånet for nye borettslag utgjør normalt en vesentlig del av de månedlige felleskostnadene som andelseieren skal betale. Renteøkninger eller rentenedsettelser fører til at felleskostnadene blir endret. Dette kan være betydelige endringer hvis fellesgjelden i borettslaget er stor. Etter hvert som felleslånet blir nedbetalt, vil denne delen av felleskostnadene reduseres.

Innbetaling av innskudd

Når en person skal kjøpe en bolig i et borettslag, finansieres dette ved å innbetale et innskudd.

  •  Innskuddet kan finansieres ved å bruke oppsparte penger, ved å ta opp boliglån eller en kombinasjon av dette.
  • I tillegg til innskuddet får andelseier sin andel av borettslagets felleslån som han skal betale renter og avdrag på gjennom betaling av de månedlige felleskostnadene.
  • Summen av andel felleslån og betalt innskudd er leilighetens totalkostnad.

Hvis andelseier må ta opp lån for å betale innskuddet så må han også betale renter og avdrag på dette lånet i tillegg til å betale de månedlige felleskostnadene til borettslaget. Derfor er det viktig å tenke på totalkostnaden når man skal kjøpe borettslagsbolig.
 
En borettslagsbolig er finansiert med fellesgjeld og innskudd. Hvis innskuddet utgjør 20 % eller mindre av boligens totalkostnad, sier vi at det er en lavinnskuddsbolig.