Sjekkliste for visning

Nyttig informasjon når du skal på visning. Hva bør du se etter?


Det går fort når man skal kjøpe bolig. Den ene dagen er du på visning og den neste dagen undertegner du kanskje kontrakten. Derfor kan det være greit å vite hva du bør se etter når du er på visning.

  1. Les nøye gjennom salgsoppgaven før du går på visning, og merk deg ting du ønsker å spørre om.
  2. Ta deg god tid på visningen og still spørsmål.
  3. Kjøperen har undersøkelsesplikt, mens selgeren har opplysningsplikt om boligens tilstand.
  4. Bruk visningstiden til å snakke med selger og megler om boligen - dens kvaliteter og svakheter, og bomiljøet - hvordan er naboforholdene og trafikkforholdene.
  5. Dersom du har dyr, sjekk muligheten for dyrehold.
  6. Sjekk det elektriske anlegget og røropplegget. Har det vært eller er det planlagt rehabiliteringer?
  7. Sjekk badet og kjøkkenbenken for fukt.