Å bo i sameie


Har du bolig i et sameie, eier du en bolig som kalles for eierseksjon og som kan være i blokk, rekkehus eller enebolig.

Utleie

Du kan fritt leie ut boligen din til den du måtte ønske, og så lenge du ønsker. I noen tilfeller kan det stå i vedtektene at sameiet skal godkjenne utleie, men for at du skal kunne nektes må det må det være en saklig grunn. 

Dokumentavgift

Når man kjøper en selveierbolig må man betale dokumentavgift. Dokumentavgiften er en betaling til staten på 2,5 prosent av omsetningsverdien. Denne avgiften blir en del av den totale prisen på boligen.

Fellesutgifter

I de fleste sameier betaler beboerne fellesutgifter, som brukes til drift av sameiet, som avgifter, felles renhold og vedlikehold. Hvis sameiet har fellesgjeld, fordi de har tatt opp lån til for eksempel store vedlikeholdsprosjekter, betales også dette via fellesutgiftene hver måned. Det er lurt å undersøke hva fellesutgiftene er i måneden og hva de dekker når du vurderer å kjøpe bolig i et sameie.

I et sameie er ikke alltid alle seksjonene like store, derfor fordeles som regel fellesutgiftene ut ifra størrelsen på leiligheten. Dette kalles en sameiebrøk: Arealet på boenheten er telleren og summen av arealet på boenhetene utgjør nevneren.

Vedlikehold

Ved store oppgraderinger i et sameie kan kostnadene dekkes både via fellesutgiftene hver måned, eller det kan bli forventet at hver seksjon dekker kostnadene selv. Det kan derfor være viktig og undersøke om det er noen planer for store oppgraderings og vedlikeholdsprosjekter, og hvordan sameie tidligere har finansiert disse.  

Sameiermøte

I et sameie avholdes sameiermøte en gang i året, hvor det tas avgjørelser for sameie som drift, vedlikehold og regnskap. Her velges også et styre som tar seg av driften i mellom sameiermøtene

Denne artikkelen gir kun en kort innføring av hva det vil si å bo i sameie. Vil du vite mer, kan du kjøpe vårt informasjonshefte i nettbutikken eller les mer på lovdata.no.