Få mer tid til de viktigste tingene 

Nå lanseres Styreskolen i Portalen. VBBL kan nå tilby et helt nytt verktøy for å gjøre styrearbeidet lettere. I vår Styreskole finner du kurs som er skreddersydd til den rollen du er i som styremedlem.  

Som styremedlem gjør du en viktig jobb for dine beboere, de har gitt deg sin tillit og verdsetter jobben du gjør for dem.  

Styreskolen gir deg den kunnskapen du som styremedlem trenger. Det vil gjøre det lettere å ta gode beslutninger og gjøre deg mer selvsikker i styrevervet.  

Kursene kan gjennomføres på pc, nettbrett og mobiltelefon. Hver leksjon tar kun noen minutter å gjennomføre.  

https://vansjo.bblhub.no