Kias i Vålerveien 149, selger både brukte sykler og helt nye el-sykler med 5% bonus til medlemmer. 
Gjelder også f.eks vedsalg mm.