Kabel-tv selskapet RAAL (Rygge antennelag)

RAAL distribuerer i samarbeid med Canal Digital ca. 50 digitale TV-kanaler i grunnpakka på kabelnettet.


Bestilling av signaler på adresser som aldri tidligere har hatt signaler fra RAAL.
Ring RAAL på telefon: 938 978 00

Bestilling av digital kanalpakke eller endring av denne.
Ring Canal Digital på telefon: 91 506 090

Årsvederlag
Deles på to innbetgalinger pr år.
kr 3.062,-

Andelsinnskudd
Ved første gangs innmelding i RAAL (Betales ikke tilbake ved utmelding).
kr 100,-

Medlemskontingenten fastsettes hvert år på selskapets Generalforsamling. Faktura for første halvår er derfor å regne som en a-konto-faktura.

Registreringsgebyr
Ved innflytting av ny eier på eiendom som allerede er tilknyttet RAAL.
kr 600,-

Påkoblingsgebyr/gjentilkobling
For eiendommer som allerede er tilknyttet RAAL.
kr 1.000,- 

Gebyr for første gangs tilkobling av TV og radiosignaler, og hvor graving er nødvendig: Etter avtale. ( Beløpet betales ikke tilbake ved utmelding)

 

RAAL har en vaktordning som er betjent kl. 08:00 - 18:00 hver dag.
Ring vakttelefon på: 951 001 95

Vansjø BBL har ingen tilknytning til RAAL's tekniske installasjoner, signaler eller lignende, og kan ikke besvare spørsmål om dette.
Å være forretningsfører medfører at det føres regnskapet for selskapet, samt innkrever andelsinnskudd, medlemskontingent og gebyrer fra andelseierne i selskapet.

  • Dersom den årlige medlemsårskontingenten ikke betales, får medlemmene skriftlig purring med varsel om stenging av TV-signalene.
  • Dersom medlemskontingenten fortsatt ikke betales, stenges TV-signalene.
  • Dersom TV-signalene ønskes tilkoblet etter avstenging, må skyldig medlemskontingent og påkoblingsgebyr betales før tilkobling.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedr. Betaling av andelsinnskudd, medlemskontingent og gebyrer ring Vansjø BBL.
Ring Vansjø Boligbyggelag på: 95 26 62 00.

Spørsmål vedr. Tekniske installasjoner og signaler kan stilles til RAAL.
Ring RAAL på tlf: 92 06 40 18 eller 93 02 94 50.

Den årlige medlemskontingenten/årsavgiften fordeles på 2 fakturaer i året. Dersom det foretas skriftlig oppsigelse innen 30 april, slipper man å betale medlemsavgift/årskontingent for annet halvår.
Dersom det foretas skriftlig oppsigelse innen 31 oktober slipper man å betale årsvederlaget for første halvår året etter.
Manglende skriftlig oppsigelse innenfor de nevnte frister medfører at man må betale årsvederlaget for det neste halvår.

Utmelding eller adresseendring må gjøres skriftlig ved å:

Fylle ut utmeldingsskjema som kan skrives ut her, skann og ­send skjemaet på mail til post@vbbl.no. Skjemaet kan også leveres personlig til Vansjø Boligbyggelag eller sendes i post til Vansjø Boligbyggelag, Varnaveien 34 1523 Moss. Melding om adresseendring regnes ikke som utmelding.