Kabel-tv selskapet FAAL (Fellesantenneanlegget Moss)

Fellesantenneanlegget Moss dekker store deler av Moss og Rygge og er nå landets største forbrukereide kabel-tv selskap med godt over 5000 abonnenter.


Bestilling av signaler på adresser som aldri tidligere har hatt signaler fra FAAL.
Ring FAAL på: 938 97 800

Bestilling av digital kanalpakke eller endring av denne.
Ring Canal Digital: 91 506 090

Årsvederlag/Årlig medlemskontingent
Årsvederlaget fastsettes hvert år på generalforsamlingen i april. Faktura for første halvår er derfor å regne som en akonto-faktura.
kr 2.760,-

Registreringsgebyr
Ved innflytting ny eier på eiendom som allerede er tilknyttet FAAL, inklusive andelsinnskudd. (Betales ikke tilbake ved utmelding).
kr 475,-

Påkoblingsgebyr/gjentilkobling
For eiendommer som ikke har betalt årsvederlag/medlemskontingent:
kr 1.000,-

Gebyr for første gangs tilkobling av TV/radiosignaler: kr 600,-

I tillegg betales for eventuelle gravearbeider til Rybeltron. (Gebyret betales ikke tilbake ved utmelding)

FAAL har en vaktordning som er betjent hverdager kl. 08:00 - 18:00.
Ring vakttelefon på: 951 001 95

Vansjø BBL har ingen tilknytning til FAAL's tekniske installasjoner, signaler eller lignende, og kan ikke besvare spørsmål om dette.
Å være forretningsfører medfører at det føres regnskapet for selskapet, samt innkrever andelsinnskudd, medlemskontingent og gebyrer fra andelseierne i selskapet.

  • Dersom den årlige medlemsårskontingenten ikke betales, får medlemmene skriftlig purring med varsel om stenging av TV-signalene.
  • Dersom medlemskontingenten fortsatt ikke betales, stenges TV-signalene.
  • Dersom TV-signalene ønskes tilkoblet etter avstenging, må skyldig medlemskontingent og påkoblingsgebyr betales før tilkobling.

Spørsmål vedr. Betaling av andelsinnskudd, medlemskontingent og gebyrer: Ring Vansjø Boligbyggelag på: 95 26 62 00.

Årsvederlaget fordeles på 2 fakturaer i året. Man må alltid betale årsvederlaget for det halvår man er inne i. Dersom det foretas skriftlig oppsigelse innen 30 april, slipper man å betale årsvederlaget for annet halvår. Dersom det foretas skriftlig oppsigelse innen 31 oktober slipper man å betale årsvederlaget for første halvår året etter. Manglende skriftlig oppsigelse innenfor de nevnte frister medfører at man må betale årsvederlaget for det neste halvår.

Utmelding/oppsigelse eller adresseendring må gjøres skriftlig ved å:
Fylle ut utmeldingsskjema som kan skrives ut her skann og ­send skjemaet på mail til post@vbbl.no. Skjemaet kan også leveres personlig til Vansjø Boligbyggelag eller sendes i post til Vansjø Boligbyggelag, Varnaveien 34 1523 Moss. Melding om adresseendring regnes ikke som utmelding.