Vår nåværende administrerende direktør går av med pensjon innen utgangen av 2022, vi søker derfor hans etterfølger.


Arbeidsoppgaver:

 • Daglig ledelse av 21 dyktige medarbeidere
 • Personalledelse, inkl. HR, lønn, pensjon mm.
 • Økonomisk ledelse, kontroll, strategi- og forretningsutvikling
 • Seksjonering, og registrering av nye prosjekter
 • Ansvarlig for gjennomføring av møter som valgkomite, delegatmøter, styremøter
 • Utarbeide årsmelding for VBBL, VBBL Utbygging AS og VBBL Eiendomsselskap AS
 • Tilbudsarbeid for forretningsførsel 
 • Ansvarlig for VBBLs regnskap og budsjett

Kvalifikasjoner:

 • Ledererfaring - din lederstil er inkluderende, inspirerende og utviklende
 • Lederutdannelse
 • Høyere utdannelse, gjerne innen bygg og eiendom, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse
 • Kjennskap til eiendomsbransjen
 • Kunnskap om eiendomsmegling er en fordel
 • Grunnleggende kunnskap om et boligbyggelags oppbygging og virke
 • God regnskapsforståelse
 • Selvstendig bruker av IT-systemer
 • Meget gode ferdigheter i norsk, både skriftlig og muntlig
 • Dyktig innen møteledelse

Personlige egenskaper:

 • Du har gode lederegenskaper og evner å gi teamet en klar opplevelse av retning, inspirerer og koordinerer andre og holder teamet fokusert på målene
 • Du skaper en stabil og bekreftende atomsfære, støtter og oppmuntrer teamet når det oppstår problemer, er stødig og til å stole på
 • Du identifiserer og utnytter kommersielle muligheter, har en sterkt positiv effekt på forretningsmessig utvikling og fortjeneste
 • Du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer og kommer opp med sunne og rasjonelle vurderinger
 • Du etterlever organisasjonens regler og prosedyrerer, utfører planer med engasjement og utholdenhet og oppnår kvalitetsmessig gode resultater
 • Du kommuniserer godt med ansatte, medlemmer, samarbeidspartnere, media og myndigheter 
 • Du er en god relasjonsbygger

  Les mer her