Bruk telefon, epost og hjemmesiden. 
Alle skjemaer ligger på For deg og Min side. Hvis besøk ikke kan unngås må man ringe på og få hjelp. Ber om forståelse for at dette bør unngås hvis mulig.