TV2 sendte et nyhetsklipp om brannøvelse, søndag 11.september. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har vedtatt en forskrift om brannforebyggende tiltak som trådte i kraft fra 01.01.2016. TV2 sier at bestemmelsen pålegger alle borettslag og sameier å gjennomføre brannøvelser. Det stemmer ikke helt. Det er bare borettslag og sameier som har ansatte, for eksempel vaktmestere, hvor de ansatte er pliktig til å gjennomføre brannøvelse, men uten at beboerne blir berørt.

Tilstrekkelig informasjon

Borettslag og sameier skal ha rutiner for evakuering og redning dersom det oppstår brann i bygget. Styret må også sørge for å utarbeide rutiner slik at de som bor i bygget får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann. Dersom boligselskapet ikke har ansatte, så er det ingen plikt til å ha brannøvelse.

Selv om det ikke er pliktig ved lov, kan det likevel være lurt å gjennomføre en brannøvelse der du bor.
– Lag en enkel brannøvelse så du har tenkt tanken om at det kan skje hos deg og gjør de riktige tingene, anbefaler Jon Myroldhaug, brannsjef i Oslo brann -og redningsetat til TV2.

Brannvernuke

Denne uken er den årlige brannvernuka. På brannvernuka.no kan du lese mer om brannøvelser i borettslag og sameier. Boligselskaper er en virksomhet, og skal derfor iverksette rutiner for evakuering og redning ved brann. Det er viktig å være forberedt. Hvert år rykker brannvesenet ut til nærmere 3000 bygningsbranner.

– Det er viktig å være ute i forkant, for i leilighetskomplekser kan det være språklige utfordringer, bevegelseshemmede og eldre som trenger bistand ved brann, sier Ottar Sefland fra IF Skadeforsikring til TV2.

Brannvesenet kan hjelpe deg å arrangere brannøvelse

Sitter du i styret og har lyst til å gjennomføre en større brannøvelse? Da kan du kontakte ditt lokale brannvesen. Husk at en brannøvelse også kan være et informasjonsmøte om brannvern i hjemmet, rømningsveier, og informasjon om møtepunkt og hva man skal foreta seg om det skulle bryte ut brann.

Kilde: NBBL.no