Annonseringsuke

Meglere må sende inn til annonsering innen

Annonseringsdag

Frist for forkjøpsrett

Uke 12

Mandag 22/3 15:30

Tirsdag 23/3 08:00

Tirsdag 30/3 15:30

Uke 13

Fredag 26/3 14:00

Mandag 29/3 08:00

Torsdag 8/4 15:30

Uke 14

Tirsdag 6/4 14:00

Onsdag 7/4 08:00

Onsdag 14/4 15:30