Frister for forkjøpsrett og annonsering for våren 2020.
Se oversikt her